Doek op voor ,, Kunst van oale Goorsen'"

GOOR - Met zwierige halen schilderde burgemeester Van er Zwaag in rode letters het woord ,,geopend" op een wit vel papier. Een gemengd mode- en kunstminnend publiek stroomde toe. In de pauze van een luisterrijke modeshow ging het doek gisteravond op voor de expositie ,,Kunst van oale Goorsen".
Acht in Goor geboren en later uitgevlogen kunstenaars stellen hun doeken tentoon in tuincentrum Kuipers Holland tot en met 10 november: Wim ten Broek, Bert, Folkert en Max Haanstra, Arnold Hoek, Annet Stirling-Neurink, Jan te Wierik en Hennie Wissink.
De nestor van de exposerende artiesten, Hennie Wissink (75), roemde evenzeer de stimulerende rol van burgemeester Van der Zwaag voor de cultuurbeleving in Goor, als die van de organisator van de expositie, kunstenaar Sepp Bader. Een man die vroeger van grote betekenis is geweest voor de kunst en cultuur in Goor en die ere-burger van de Reggestad werd, eerde hij in het bijzonder: wijlen de heer Krouwel. Hij illustreerde zijn respect voor deze ,,eminente Gorenaar" door zijn schoondochter, mevrouw A. Krouwel-Vlam, lid van het Europees Parlement, een goudets van haar schoonvader aan te bieden. Ook Bert Haanstra en zijn broer woonden de opening van de expositie bij.

Deze pagina sluiten